Fællesspisning i Snejbjerg Hallen !

Inden nedlukningen afholdt Snejbjerg Håndbold fællesspisning i Snejbjerg Hallen med stor succes.

Snejbjerg Borgerforeningen fører bolden videre, og vi kan genindfører fællesspisning i Snejbjerg Hallens restaurant – som udgangspunkt den 1. onsdag i måneden (med enkelte undtagelser).

Første gang er onsdag den 3. november kl. 17.00-19.00

2-3 gange årligt er der i forlængelse af spisningen enten koncert eller foredrag i Multisalen. Første gang 2. marts. Mere herom senere.

Vil du støtte op om Snejbjerg Borgerforenings arbejde, så tilmeld hele din husstand for bare 100 kr. pr. år

Betaling kan ske på MobilePay til 30 650. Notér navn og adresse ved betaling.

Udgivet i Nyheder.