Referat af Generalforsamling i Snejbjerg Borgerforening 20-05-2021

 1. Valg af dirigent
  a. Ditte Gramstrup er valgt som dirigent
 2. Konstatering om Generalforsamling er lovlig varslet og indkaldt
  a. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt på hjemmesiden og Facebook den 26. april – altså 4 uger inden generalforsamlingen.
 3. Valg af referent
  a. Jacob Dørr Sørensen er valgt som referent.
 4. Bestyrelsens beretning v/ Ditte Gramstrup
  a. 2020 bar præg af corona, og det gjorde medlemsregistreringen også. Vi er reduceret til 263 medlemmer. Det er til dels begrundet i, at der ikke har været afholdt arrangementer, og der har også været begrænset aktivitet i bestyrelsen. Der er omdelt flyer primo 2020 og postet på FB. I 2020 var der desuden et samarbejde med Øster Skovgaard samt B&B i Gødstrup. Det gav ikke flere medlemmer.
  b. Vi havde en alternativ påskeaktivitet, hvor børn kunne pynte juletræet med påskeæg.
  c. I forbindelse med Skt. Hans solgte Snejbjerg Bageri snobrødsdej og donerede 1.000,- til foreningen.
  d. Alle arrangementer blev aflyst.
  e. Vi har forladt app’en ”Din Landsby”. Lars Johnsson er i gang med at lave et nyt system, der gør det lettere at opdatere hjemmesiden.
  f. Der har været arbejdet på ”Sikker skolevej” sammen med skolen. Arbejdet fortsætter og er i fuld gang. I 2021 og ender ud i et samlet ”Sikker Skolevej” i hele byen (Engbjerg/Snejbjerg)
  g. Der har været indledende arbejde omkring en video omkring Snejbjerg.
 5. Godkendelse af revideret regnskab for 2020
  a. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Tina Bøggild. 2020 endte med et overskud på kr. 10.865,- og egenkapitalen er dermed på 65.449,09.
  b. Regnskabet blev godkendt.
 6. Behandling af indkomne forslag
  a. Der var ingen indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen
  – Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og max 7 personer (vælges for 2 år).
  – På valg:
  Helle Toft – genvalgt
  Opstillet til bestyrelsen: Pernille Stampe Kjeldsen og Per Zimmerlund – valgt ind
  Bestyrelsen består således af: Helle Toft, Pernille Stampe Kjeldsen, Jacob Dørr Sørensen, Helle Olsen, Kai Jeppesen, Per Zimmerlund
 8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
  – Kai Østergaard
  – Ditte Gramstrup
 9. Valg af revisor (vælges for 2 år) og revisor suppleant (vælges for 1 år)
  – Jørgen Rasmussen er valgt som revisor
  – Henning Juhl Rasmussen er valgt som suppleant.
 10. Eventuelt
  a. Intet at tilføje

Medlemstegning Snejbjerg Borgerforening 2021

Så er det blevet tid til at betale årets kontingent til Snejbjerg Borgerforening for 2021.

Selvom vi stadig ikke kan samles til større arrangementer, arbejder Borgerforening fortsat med projekter for Snejbjerg som fx. filmoptagelse til promovering af byen, sikre skoleveje, nyt samlingspunkt på Kløvertorvet m.v.

Vi har derfor brug for din fortsatte støtte. Det koster kun 100 kr. pr. husstand for hele 2021.

Husk ved indbetaling at oplyse navn, adresse og gerne mobilnummer.

MOBILEPAY: 30 650
Bankoverførsel: 7670 2851660

Ved indbetaling modtager du husstandens medlemskort i postkassen (uddeles i foråret).

Vi takker for din støtte

Snejbjerg synger sammen

Snejbjerg Borgerforening inviterer til fællessang i det fri onsdag d. 4/8 kl 19.00, hvor vi får besøg af Sanglærken & Sebastian, der sørger for den gode stemning og musik. Mød op med din egen kaffe, tæppe/stole og kom og nyd en sommeraften med byens medborgere.

Nb! Det hele er med forbehold for aflysning pga. dårlige vejrforhold eller corona-restriktioner.

Vi glæder os til at synge med jer.

Se mere på Facebook begivenheden SOMMER – FÆLLESSANG “Snejbjerg synger sammen” | Facebook