Hvad laver Snejbjerg Borgerforening?

Snejbjerg Borgerforening har til formål at værne om borgernes interesser og bidrage til byens sociale liv. I mere en 80 år har foreningen gjort netop det.

Det gør foreningen ved at holde forskellige arrangementer i løbet af året for byens borgere. Det er vigtigt for en by som Snejbjerg, at der er arrangementer, hvor borgerne kan mødes i sociale sammenhænge, hvilket styrker fællesskabet og sammenholdet i Snejbjerg. Desuden arbejdes der med forskønnelse af byen, kontakter til Herning kommune omkring bl.a. trafiksikkerhed, sikring af børnenes skoleveje. samt opfølgning på borgernes ideer.