Generalforsamling

Borgerforeningen afholder hvert år generalforsamling for foreningens medlemmer.

Her bliver berettet om bestyrelsens arbejde det forgangne år. Der er mulighed for, at medlemmerne kan få uddybet de sider af arbejdet, der måtte have interesse.

Herudover er der valg til bestyrelsen, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg et givent år. Man er altid velkommen til at deltage, også selvom man ikke ønsker at stille op til bestyrelsen.

Generalforsamlingen finder sted hvert år inden udgangen af februar. Invitationen husstandsomdeles samt vil være at finde her på hjemmesiden samt borgerforeningens Facebook-side.