Privatlivspolitik for Snejbjerg Borgerforening

Snejbjerg Borgerforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato og telefonnummer.
 • Billeder: Situationsbilleder fra foreningens aktiviteter og arrangementer.

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • At kunne behandle medlemsoplysninger; herunder at registrere og opkræve kontingent.
 • At kunne drive foreningens aktiviteter.
 • At kunne håndtere medlemsrettigheder i henhold til vedtægter samt under foreningens arrangementer.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter.
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkrete aktiviteter eller arrangementer i foreningen.

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Vi gemmer dine oplysninger om medlemskab ind til 3 år efter udløb af medlemskab.

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).
 • Du kan indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger (klageret).

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.:

CVR: 37532487
Kontakt: Snejbjerg borgerforening, kontaktformuluar
Hjemmeside: www.snejbjerg-by.dk/borgerforening