Generalforsamling

Generalforsamling i Snejbjerg Borgerforening afholdes i Snejbjerg Hallens

restaurant torsdag, 23. februar kl. kl. 19.00.

Dagsorden:

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg:
a. bestyrelsesmedlemmer
b. suppleanter til bestyrelsen
c. revisor og revisor suppleant.
7. Eventuelt.

Udgivet i Nyheder.