Hvad laver Snejbjerg Borgerforening?

Snejbjerg Borgerforening har til formål at værne om borgernes interesser og bidrage til byens sociale liv. Siden 1929 har foreningen gjort netop det.

Det gør foreningen ved at holde forskellige arrangementer i løbet af året for byens borgere. Det er vigtigt for en by som Snejbjerg, at der er arrangementer, hvor borgerne kan mødes i sociale sammenhænge, hvilket styrker fællesskabet og sammenholdet i Snejbjerg. Desuden arbejdes der med forskønnelse af byen, kontakter til Herning kommune omkring bl.a. trafiksikkerhed, sikring af børnenes skoleveje. samt opfølgning på borgernes ideer.