Om Snejbjerg

Snejbjerg kan dateres tilbage til 1200 tallet via kirkebøgerne ved Snejbjerg Kirke.

For 100 år siden og sikkert længere tilbage var Snejbjerg ”hovedstad” for Haunstrup, Tanderupkær, Studsgaard og det omkringliggende samfund fordi her havde Sognerådet, Sparekassen, Sygekassen, mejeri, forsamlingshus og alderdomshjem til huse.

Byen var dengang delt i to, overby og nederby, to bydele, som har kæmpet mange indbyrdes kampe. De første gadelys blev sat op i overbyen, men ikke i nederbyen.

Snejbjerg overby fik eget vandværk, og flere år senere måtte beboerne i Snejbjerg nederby helt ned på knæ for at få lov til at blive koblet på.

Snejbjerg gamle skole lå i ”ingenmandsland” mellem de to bydele, mens den nye skole fra 1963, som nu er revet ned, blev bygget i overbyen ligesom Snejbjerg Hallen blev placeret i overbyen.

Snejbjerg var et selvstændigt sogn indtil kommunalreformen i 1972, hvor byen blev en del af Herning Kommune.

Nu er Snejbjerg inde i en rivende udvikling. Der er to skoler i byen, en placeret ved Snejbjerg Hallen (Snejbjerg Skole) samt en på modsatte side af hovedgaden (Engbjergskolen). Der er også daginstitutioner på begge sider af hovedvejen. Byens centrum er Kløvertorvet, hvor dagligvareforretning og bager har til huse.

Snejbjerg er omgivet af stier så det er sikkert for børnene og de voksne at cykle, og man kan vælge at cykle langs hovedgaden til Herning, hvor der er lys på cykelstien samt træer langs vejen, eller man kan cykle i den smukke natur ved Tyvkær Bæk ind til Herning. Snejbjerg er omgivet af motorvej på den ene side, og på den anden side kan man i horisonten se det nye hospital i Gødstrup.